Přírodní park Zillertal

 
Přírodní park Zillertal je vklíněn do vysokohorské krajiny Centrálních Alp v zadní části údolí Zillertal, na hranicích mezi Jižním Tyrolskem a Salcburskem, a tvoří klidovou zónu vyrovnávající shon a ruch v turisticky hojně využívaném údolí Zillertal.

Na ploše přírodního parku, který je dvakrát větší než rozloha Lichtenštejnského knížectví, lze na turistických cestách objevovat vedle horských vrcholů a ledovců také zelené horské louky a pastviny a limbové lesy.