Přírodní park Ötztal

 
Přírodní park Ötztal byl v roce 2009 rozšířen a dnes se jeho chráněné území rozprostírá na úrovni téměř 3.000 výškových metrů (774 - 3.768 m) a na ploše 510 km2. Rozmanité zdejší krajině vévodí impozantní ledovce a je pro ni typická vysokohorská flóra a fauna i krajinné prvky.

Mezi nejvyššími vrcholy Východních Alp se táhnou mohutné ledovcové jazyky do údolí. Pod nimi se nacházejí morény, skály vyhlazené působením ledovce a rozlehlá předpolí ledovců se všemi stádii opětovného osídlování rostlinami a živočichy. Najdou se zde také rašeliniště, šťavnaté horské louky a subalpinské modřínové a limbové lesy. Idylická horská jezera lákají ke chvilce odpočinku a zamyšlení.