Silniční doprava

Do Rakouska autem

Základní informace pro příjemnou a bezproblémovou cestu, pokud cestujete do Rakouska autem.

vorarlberská dálnice © Wikimedia Commons

Mimo běžných dokladů (řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu, doklad o pojištění zákonné odpovědnosti...) je třeba v případě, kdy řidič vozidla není zároveň jeho vlastníkem mít u sebe potvrzení o zapůjčení vozidla. Dokument by měl být z důvodu srozumitelnosti psán v němčině popř.angličtině.

Pravidla silničního provozu a dopravní značky v Rakousku v zásadě odpovídají pravidlům v ostatních evropských zemích. Téměř všechny horské silnice mají zabezpečené krajnice. Na horských silnicích s velkým spádem je třeba včas zařadit nižší rychlostní stupeň. Na úzkých místech couvá vozidlo, pro které je to vzhledem k okolnostem snazší. 

Povinná zimní výbava: v období od 1. listopadu do 15. dubna smějí řidiči osobních vozidel, dodávkových automobilů a lehkých nákladních automobilů s nejvyšší celkovou přípustnou hmotností nepřesahující 3 500 kg za zimních provozních podmínek použít vozidlo pouze tehdy, pokud je vybaveno povinnou zimní výbavou. t.j. mají na všech kolech namontovány zimní pneumatiky nebo nasazeny sněhové řetězy na kolech hnací nápravy. Sněhové řetězy jsou jako alternativa povoleny pouze v případě, že povrch vozovky je pokryt souvislou nebo jen nepatrně narušenou sněhovou pokrývkou nebo ledem a pokud jejich použitím nedojde k poškození povrchu vozovky.

Minimální hloubka vzorku na letních pneumatikách v Rakousku je 1,6 mm. 

Na rakouských silnicích a dálnicích platí pro řidiče povinnost nosit v případě poruchy nebo nehody varovnou (výstražnou) vestu. Vesta by měla být ve vozidle nejméně jedna. Toto opatření se netýká spolujezdců, řidičů mopedů a motocyklů, ale i jim se vesta doporučuje, pro případ, že by z výše uvedených situacích byli nuceni opustit vozidlo a pohybovat se po komunikaci, nebo její bezprostřední blízkosti. 
V případě, že řidič varovnou vestu nemá, vystavuje se nebezpečí, že bude pokutován hned dvakrát - za to, že vestu ve vozidle nemá a za to, že ji nepoužil. K předložení varovné vesty může být řidič vyzván i v případě dopravní kontroly. Více se dočtete na www.arboe.at a www.oeamtc.at.

Dálniční poplatky: 
Dálniční poplatky: Za použítí rakouských dálnic a rychlostních silnic (včetně městských úseků) se platí dálniční poplatek. Uhrazuje se (v případě vozidel do nejvyšší přípustné celkové hmotnosti 3,5 t ) koupí dálniční známky a jejím nalepením na čelní sklo vozu (nahoře uprostřed nebo na levé straně). 

Po ukončení platnosti musí být viněta odstraněna.

Orientační poplatky:
Roční poplatek
motocykly € 32,10
osobní automobily a obytné vozy (do 3,5 t) € 80,60
Dvouměsíční poplatek
motocykly € 12,10
osobní automobily a obytné vozy € 24,20
10-denní poplatek
motocykly € 4,80
osobní automobily a obytné vozy € 8,30

V zahraničí lze tyto nálepky zakoupit u pohraničních čerpacích stanic příp. autoklubů, v Rakousku u autoklubů ÖAMTC a ARBÖ, jakož i v trafikách, u čerpacích stanic atd. www.asfinag.at

Nedodržení předpisů o dálničních poplatcích se trestá příplatkem ve výši 120 EUR nebo (v případě nezaplacení) správní pokutou.

Pro vozidla přes 3,5 t nejvyšší přípustné celkové hmotnosti se vybírá mýtné za použití dálniční sítě odlišným způsobem formou elektronického odečtu. Bližší informace: www.go-maut.at nebo www.asfinag.at

Omezení rychlosti pro osobní automobily a motocykly (není-li dopravními značkami vyznačeno jinak): 
Nejvyšší rychlost na silnicích: 100 km/h.
Nejvyšší rychlost na dálnicích: 130 km/h. 
Nejvyšší rychlost na území obce mezi značkami označujícími začátek a konec obce: 50 km/h, 
ve Štýrském Hradci (Graz) 30 km/h; na hlavních ulicích 50 km/hod. Pro automobily s přívěsy nad 750 kg platí mimo obec nejvyšší rychlost 80 km/h, na dálnicích 100 km/h. V případě potřeby může být povolená rychlost omezena. 

Alkohol za volantem
Povolená hranice obsahu alkoholu v krvi je 0,5 promile!
Její překročení se trestá pokutou a odebráním řidičského průkazu. 

Děti do 14 let, menší než 150 cm, smějí být přepravovány pouze v dětském zádržném zařízení (homologované dětské sedačky kategorie odpovídající váze dítěte).

Používání bezpečnostních pásů je v Rakousku povinné. 

Používání ochranných přileb na jednostopých motorových vozidlech je v Rakousku povinné.

Parkování
Povolené parkování v zónách krátkodobého parkování ("modré zóny") se pohybuje od 30 minut do 3 hodin, povolená doba musí být udána na začátku každé zóny. Parkovací kotouče obdržíte bezplatně v prodejnách tabáku, umísťují se viditelně uvnitř vozu na předním skle. V některých městech podléhá parkování v modrých zónách poplatku. Příslušné parkovací lístky se prodávají mj. v bankách, u čerpadel pohonných hmot nebo v trafikách. Některá města, např. Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Eisenstadt, Bregenz zavedla platby pomocí parkovacích automatů (poplatek se hradí vhazováním mincí). Krátkodobé parkování do 10 minut je zdarma, musí však být označeno zvláštním parkovacím lístkem.

Přehled parkování v Rakousku: www.parken.at
Ve Vídni platí speciální parkovací režim: www.parkeninwien.at

Dopravní nehody a poruchy: 
Dopravní nehody, při kterých byly zraněny osoby, je třeba neprodleně ohlásit na policii nebo četnictvu, v případě věcných škod jen tehdy, když nebyla oboustranně prokázána totožnost. Autokluby ÖAMTC a ARBÖ mají nepřetržitou poruchovou službu, kterou si může vyžádat každý řidič. Řidiči, kteří nejsou členy těchto nebo podobných organizací, mohou využít jejich služby za úhradu. 

Důležitá telefonní čísla: 
Evropské tísňové volání: 112
Hasiči: 122 
Policie: 133 
Záchranná služba: 144 
Horská služba: 140
poruchová služba ÖAMTC : 120 
poruchová služba ARBÖ : 123 

Benzín: 
V Rakousku se u všech čerpacích stanic prodává bezolovnatý benzín Normal (91 oktanu). 
EUROSUPER (bezolovnatý benzín s 95 oktany), Super Plus (98 oktanů), motorová nafta (Diesel) a kapalný plyn. Pro starší automobily bez katalyzátoru je u čerpacích stanic v prodeji přídavná látka (additivum), kterou je nezbytné přidat k bezolovnaté pohonné hmotě.

Povinnost vytvořit průjezd pro záchranáře
Informace naleznete zde.
 
 
 

Rakousko veřejnou dopravou

Hustá síť rakouské veřejné dopravy umožňuje každému dostat se rychle a snadno nejen na určené místo v Rakousku, ale spojuje Rakousko i se zbytkem světa. Veřejnou dopravu nepředstavují jen letadla, autobusy a železnice, ale i lodní linky, lanovky či taxi.

vlak OEBB  autobus u Wolfgangseeloď na Dunaji ve Wachau © Österreich Werbung/Wiesenhofer

Autobusová doprava

Rakouská veřejná autobusová doprava zahrnuje více než 2.800 pravidelných linek. Téměř všechna turisty navštěvovaná místa mají autobusové spojení.

Most Europabrücke / Brennerská dálnice u Innsbrucku

Mezinárdoní linky mezi Českou Republikou a Rakouskem
• Autobusy Student Agency spojují  Prahu, Brno, České Budějovice s Vídní, Lincem, Salcburkem a Innsbruckem. Od prosince do března zavezou žluté autobusy cestující také do pěti rakouských lyžařských center:  Maishofen, Saalbach, Hinterglemm, Zell am See a Kaprun. Nástupním místem je vždy v sobotu ve dvě hodiny ráno pražská Florenc, následuje zastávka v Plzni.

• Rakouská společnost Westbus provozuje spojení mezi Prahou, Brnem, Českými Budějovicemi, Lincem, Salcburkem a Vídní. 

• Eurolines oproti tomu jezdí z Prahy přes Brno do Vídně, Štýrského Hradce (Graz) a Klagenfurtu.


Vnitrostátní doprava
• Dopravu na území Rakouska zastřešuje společnost Postbus. Informace podá Autobusová ústřední informační služba: tel: 0043/51717. 

Kromě pravidelných linek se z jednotlivých center cestovního ruchu pořádají autobusové výlety do okolí. Ve větších městech jsou nabízeny okružní poznávací jízdy městem.