Wolfgangsee

 
V půvabných místech St. Gilgen, Strobl a St. Wolfgang na břehu Wolfgangského jezera se nachází váš rekreační svět. Někdejší „kultovní místa“ letních pobytů, cesty poutníků a císařských niv. Aktivní sportovci, kulturně založení turisté, gurmáni, vyznavači příjemných procházek i nočního života ... ti všichni hrají důležitou roli na tomto jevišti, na kterém stále znovu hostují slavné osobnosti.

„Zde byl hostem sám císař, tady měl být hostem král“.
Kdo nevěří, může to vyzkoušet.

Jaro je tady!
Když se probouzí jaro u Wolfgangského jezera, lákají rozkvetlé louky a pečlivě udržované tradice a zvyky hosty, aby setrvali u Wolfgangského jezera.
 
Lanovky a výletní lodě opět zahajují svůj provoz, otevírají se předzahrádky a mnozí odvážlivci se poprvé odhodlají ke skoku do Wolfgangského jezera.
 
 
Léto je tady!
Při turistice, horolezectví, jízdě na koni, tenise, golfu, jízdě na horském kole, cykloturistice, běhu a rybaření letmo plyne čas. A pokud si dopřejete let padákem nad Wolfgangským jezerem, můžete také uvolnit svou duši.
 
Možnými výletními cíly jsou Schafberg, Postalm, Zwölferhorn, "Abarena" v Abersee, letní sáňkařská dráha ve Stroblu, Mozartovo město Salcburk, památky světového dědictví v Hallstattu, císařské město Bad Ischl, solné doly, obří ledové jeskyně, nejrůznější muzea a mnoho dalších.
 
Široký doprovodný program, jako například Jezerní slavnost ve Stroblu, Scalaria Airchallenge, VON Magazine Polo Cup, koncerty pod širým nebem, večery tradiční kultury, koncerty v kostele, večery s operetou, aktivity pro děti s dohledem, jazzové a taneční večery, muzikály, přednášky s diapozitivy, půvab vysokohorských chat – pro každého se něco najde. Pro milovníky nočního života jsou zde přirozeně bary a diskotéky.
 
 
Podzim je tady!
Když se začne barvit listí v lesích okolo Wolfgangského jezera a v kalendáři akcí se objeví první podzimní dožínkové slavnosti, pak je jasné, že se příroda rozzářila ve výjimečném barevném šatu a stálé počasí láká k výstupům do vzdušných výšek a rekreační oblast Wolfgangsee vás zve k nekonečným toulkám krajem.
 
Třetí víkend v říjnu je zcela ve znamení mezinárodního běhu s názvem „Rund um dem Wolfgangssee“ (Okolo Wolfgangského jezera). O nejlepší výkony se snaží více než 2 000 běžců (trasy nad 27 km, 10 km nebo 5 km).
 
 
Zima je tady!

„Bílé vločky tiše tančí, třpytí se směle ve svitu slunce, štěstí a radost v sobě zahalí, sněhem se plní celé údolí“

Měsíc prosinec nás provází nejklidnějším obdobím roku – adventem. Ve městech St. Gilgen, Strobl a St. Wolfgang otevírá o víkendech své brány  „Wolfgangseer Advent“ (Advent na Wolfgangském jezeře). Autentické adventní trhy, program akcí s předčítáním, pastýřské hry, koncerty, putování s pochodněmi a mnoho dalšího zahřeje srdce každého návštěvníka. Tato tři místa tvoří poetický oblouk, který lze obeplout na lodi z jednoho místa do druhého.
 
Bezplatný autobus pro lyžaře vás dopraví do rodinného lyžařského střediska Postalm nebo do lyžařského střediska Dachstein West Skiregion Dachstein West, kde nejlépe využijete sjezdové lyže či snowboard, běžkaři ocení výškovou nebo údolní běžeckou stopu, zimní túry se sněžnicemi nebo bez nich, denní nebo noční sáňkování, akce v zábavním parku, bruslení – mnohdy dokonce i na jezeře – to vše je zima u Wolfgangsee.
 
Každé roční období u Wolfgangského jezera má své osobité kouzlo – kdo alespoň jednou některé prožil, rozumí, když místní i hosté říkají:
“Milujeme 4 roční období ráje – Wolfgangské jezero“.
Všeobecné podmínky Úvodní ustanovení: Šnek spol. s r. o. zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu. Předmětem činnosti je především ubytování, skipasy, letní karty, popřípadě jiné služby. Účastníky pobytu mohou být všichni bez omezení, jen osoby mladší 15 let užívají služby v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 15-18 leté s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi zákazníkem a Šnek spol. s r. o. vzniká podpisem vyplněné cestovní smlouvy. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu podal a podepsal. Potvrzení cestovní smlouvy Šnek spol. s r. o. provede vystavením faktury na objednané služby. Cena služby: Ceny služeb poskytované Šnek spol. s r. o. jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šnek spol. s r. o. a zákazníkem v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Pokud v době od podání cestovní smlouvy na pobyt, do dne zahájení pobytu dojde ke změnám, které mají za následek změnu smluvené ceny, je Šnek spol. s r. o. povinen tuto skutečnost účastníkům ihned sdělit. Jestliže je zvýšení ceny vyšší než 5% z původní ceny, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit do termínu, který je vyznačen v oznámení o změně ceny. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit vyšší cenu pobytu. Dojde-li ke změně kurzu koruny vůči ostatním měnám platnému ke dni vzniku smluvniho vztahu na kurzovním lístku ČNB o více jak 5%, vyhrazuje si Šnek spol. s r. o. právo upravit ceny. Úhradu objednaných služeb provádí zákazník zaplacením plné ceny na objednané služby. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu, je možné platbu rozložit na 2 části. První bude splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku smluvního vztahu tj. od podpisu cestovní smlouvy. V každém případě platí, že plná hodnota za pobyt a služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (je-li to možné a pokud není písemně dohodnuto jinak.). Není-li jakákoliv platba na objednané služby uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet Šnek spol. s r. o.), může být pobyt stornován. V takovém případě, hradí zákazník stornovací poplatky. Po uhrazení částky na pobyt a služby v plné výši, obdrží zákazník ubytovací poukaz-VOUCHER (je-li to možné, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem na pobyt). V případě, že Šnek spol. s r. o. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Šnek spol. s r. o. rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (popř. rozšíření původně objednaných služeb aj.). Nastane-li potřeba změny ve fakturaci ze strany zákazníka, zejména vystavení nové faktury, např. na zaměstnavatele kvůli proplacení, změna počtu osob, počet dní pobytu, úprava skipasu, apod. může být za každou změnu účtováno nejméně 100 a maximálně 280,- Kč. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo: - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - reklamovat pobyt a služby s ním spojené v souladu s reklamačním řízením, a to co nejdříve e-mailem nebo na kontaktním telefonu číslo 605975522, 736607602. Na reklamace po odjezdu nemůže být brán zřetel. - kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení sjednaných podmínek, zejména stornovacích - být přesně a včas informován o kvalitě a rozsahu objednaných a zaplacených služeb Zákazník je povinnen: - uvést úplné a pravdivé informace do cestovní smlouvy - zaplatit v požadovaném termínu sjednanou částku za objednané služby - dodržovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za nevyužití těchto služeb. - dodržovat nástupní a odjezdové časy pobytu uvedené na ubytovacím poukaze (voucheru). Na pobyt je nástup, není-li sjednáno předem jinak, mezi 14-18 hodinou, odjezd z ubytování, není-li sjednáno předem jinak, je do 10 hodin dopoledne. V případě nedpředvídaných okolností a nutného pozdějšího příjezdu, je zákazník povinen informovat ubytovatele na telefonním čísle uvedeném na voucheru (ve vyjímečném případě na t.č.: 606 975 522). Neučiní-li tak, má ubytovatel právo neobsazené ubytování prodat jinému zájemci bez povinnosti upozornění a případné náhrady zákazníkovi. - Jsou-li k tomu v místě pobytu podmínky, je povinen zákazník třídit odpad Stornovací podmínky: Více jak 45 dnů, maximálně 15% více jak 14 dny 75% Více jak 30 dnů, maximálně 45% více jak 2 dny 90% Více jak 21 dnů, maximálně 60% méně než 2 dny 100% V případě storna cestovní smlouvy zákazníkem, Šnek spol. s r. o. nejpozději do 3 týdnů provede zúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. Pro případ prodlení úhrady je smluveno penále ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Proti riziku storna se lze u Šnek spol. s r. o. pojistit! Reklamační řízení : V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu na místě samém, aby včas mohla být uskutečněna náprava. O reklamaci vyrozumí zákazník Šnek spol. s r. o. ihned (e-mailem, telefonicky). Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely nabízení produktů a služeb CK a poskytovaných informací o aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení platnosti smluvních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pojištění: Zákazník bere na vědomí, že v ceně pobytu není pojištění pro cestu, pobyt, sport a storno. Šnek spol. s r.o. zákazníkovi doporučuje uzavření pojistné smlouvy podle vlastní volby, zejména pro sportovní aktivity. Šnek spol. s r. o. neručí za případné zpoždění nástupu na rekreaci a upozorňuje na možnost jeho vzniku z různých důvodů (nepřízeň počasí, poruchy, apod.). Šnek spol. s r. o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, vyšší moci nebo vinou zákazníka (neplatný cestovní doklad, celní přestupek aj.). Platnost všeobecných podmínek je od 25.5.2018. Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje, že těmto všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.