NP Thayatal

Národní park rozkládající se přímo v údolí Dyje, kde se nachází 90 % lesních ploch, které se díky dřívější  Železné oponě  na česko-rakouských hranicích, kdy byl zákaz vstupu do pohraničí, podařilo ochránit témeř od jakýchkoli lesnických zásahů.

Na rakouské straně parku naleznete u sebe skoro polovinu všech rostlin, které se v Rakousku nachází. V údolí Dyje stačí udělat pár kroků a spatříte pokaždé odlišný charakter lesa.  V jiných částech rakouska byste museli překonat mnohem větší vzdálenosti, abyste takovou romanitost přírody mohli vidět. V rakousekém i českém parku bylo objeveno přes více než 500 druhů lišejníků, 950 drůhu motýlu a 20 druhů netopýrů. Domov zde našel čáp černý, vydra říční, orel mořský, užovka, výr a krkavec velký a los evropský nebo kočka divoká.

Na území parku také neleznete město Hardegg se stejnomeným hradem.

Na severní části parku převažují bučiny s výskytem buku lesního, javoru klene a jilmu horského. Ve východní části zase dominují dubové a habrové porosty.

Nachází se zde také několik zřícenin hradů, nejznámější z nich nese název Kaja.
Část národního parku Podyjí leží v České republice, a tak ho turisté mohou, jak pěšky tak na kole objevovat z obou stran.

Thayatal vznikl 1. Ledna 2000 a dosahuje rozlohy 13,3 km2.  Je to tedy nejmenší ze šesti narodních parků Rakouska.

Předchůdci Thayatalu byly rezervace Thayatal l  thayatal ll, založeny v roce 1988.

Česká strana Národního parku Podyjí vznikla roku1991.