NP Neusiedler See-Seewinkel

Tento národní park založený roku 1993 o rozloze 97 km2 patří k nejzajímavějším přírodním oblastem v Evropě. Další evropský rekord si získal díky druhému nejdelšímu souvislému rákosovému porostu, který se táhne podél Neziderkého jezera. Jeho povrch je nejčastěji tvořen mokřinami a periodicky vysychajícímí močály.

Nachází se na východě Rakouska  až k hranicím s Maďarskem.   Část oblasti je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví pod názvem Kulturní krajina Neziderského jezera.

Je zde k vidění  neuvěřitelná rozmanitost živočichů a rostlin. Žijí zde pospolu druhy středomořských, severských, alpinských a také panonských oblastí. Nachází se tu například sysel obecný, šakal obecný, kuňka obecná, maďarský stepní skot a osel domácí.

Z rostlin jsou to díky slané půdě slanorožec nebo hvězdnice slanistá panonská.

Oblast kolem jezera nazývána Seewinkel je nejznámější ptačí ráj, který je cílem mnoha ornitologů ale i obyčejných turistů.

Program národního parku pro navštěvníky jsou exkurze, které vždy odpovídají tématům aktuálního ročního období. Tyto exkurze se konají ve stanovených termínech. Trvají přibližně tři hodiny a chodí se spolu s průvodcem pěšky po zpevněných cestách.

Park jinak lze navštívit i na kole nebo koni.