NP Kalkalpen

  


Název tohoto národního parku se dá přeložit jako Vápencové Alpy. Je to nejvetší  souvisle zalesněná plocha v Rakousku. V techto lesích jsou vzrostlé jedle, buky, smrky a tvoří krajinu bez zásahu. Flora tu roste a odumírá tak jak příroda nařídí.

Park se rozkládá na 208 56 km2. Skládá se ze dvou částí: horského masivu Sengsengebirge a zalesněné části Hintergebirge. V oblasti Kalkalpen bylo dosu objeveno 70 jeskyň z nichž je nejhlubší Krestenbergschacht s hloubkou 412 metrů. Nachází se tu i ledové jeskyně, které jsou zpřístuněné pouze zkušeným jeskyňářům. Největší ledová jeskyně je nazývána Ledová kaple, dříve také Ďáblova .

Kromě divokého života lesů mohou návštevníci pozorovat divoké rokle a soutěsky, kde se nachází vodopády a horská jezera.

Do Národního parku Kalkalpen se může vydat náročný turista, který si tu vychutná zdolávání horských vrchů a nebo dvoudenní výstup na vrchol Hoher Nock, který se tyčí do výšky 1 953 metrů v pohoří Sengsengebirge.

Pro rodiny jsou tu ubytování v podobě mnoha horských salaší, provozovaných jako horské chaty a vydat se na naučné stezky , pěší a cyklistické výlety a nebo se zkušeným lesníkem do hor na pozorování jelenů v říji.

Mezi další zvířata tohoto parku patří  medvěd, rys, plch, bobr, jestřáb lesní, sokol, jeřábek, holub doupňák.

Život na území narodního parku sahá až do doby kamenné. Dokladem toho jsou četné nálezy seker a hrotů kopí a pozůstatků jeskynního medvěda, kozorožce nebo vlka.