NP Donau-Auen, Dunajské luhy

Lobau u Vídně © Österreich Werbung

- tématické procházky v Lobau - lesostepi, orchideje (na jaře), průvodci jsou vídeňští lesníci. Minimální počet 15 osob, délka cca 3 hodiny
- tématické procházky v Schoenau (lužní biotop, biotop protipovodňové hráze), v Orth, Eckartsau (velkoplošný anglický park), atd. 

Tento národní park se nachází na severovýchodě Rakouska, přesněji na území Vídně a Dolních Rakous.

Se svou délkou 36 km a šířkou okolo 4 km vede podél řeky Dunaj až k soutoku Moravy na hranicích se Slovenskem. Celková rozloha parku je 93 km.

Národní park Donau-auen vznikl roku 1996 na základě dvou chraněných krajinných oblastí z nichž první Untere Lobau byla vyhlášena roku 1978 a zárověň se stala biosférickou rezervací UNESCO. Druhá vznikla o rok později a to s názvem Donau-March-Thaya-Auen.

Park tvoří z 65% Lužní lesy, 15% mokřadové louky a zbylých 20% zabírají vodní plochy.

V oblasti této přírody se nachází přes  800 druhů rostlin, 100 druhů ptáku, 30 druhů savců a 60 druhů ryb. Mezi typické obyvatele parku patří orel mořský, bobr, želva bahenní nebo ledňáček.

Centrum národního parku se nachází na zámku Orth ve městě Orth an der Donau, kde lze vidět různé druhy prezentací o místní fauně a floře. Pod hladinou říčního ramene bylo vybudováno akvárium  k ukázce a pozorování místních druhů ryb.

Dále zde probíhají exkurze s průvodcem, jak po pevnině tak na nafukovacím člunu. V neposlední řadě jsou zde také k dispozici různé worshopy, tématické akce a slavnosti.