Plesová sezóna

Vídeňská plesová sezona nabízí v lednu a únoru přes 2.000 hodin požitku z tance. Celkem se ve městě Johanna Strausse koná ročně na 300 plesů, kterými město valčíku slaví masopust. Slavnostní atmosféru vídeňských plesů lze ale zakusit i na Rakouském plese v lednu v Praze. Ale nejen ve Vídni je možno slyšet tóny valčíku...

Ples ve vídeňské opeřeVÍDEŇ

Císařský ples ve vídeňském Hofburgu
prosinec
Zábavu ve velkém stylu a v duchu tradice rakouského valčíku slibuje císařský ples ve vídeňském Hofburgu. Oslava vstupu do nového roku v reprezentativních prostorách císařské rezidence patří k nejhezčím silvestrovským tradicím ve Vídni. Vrcholem večera je galavečeře, zahájení plesu debutantkami taneční školy Elmayer, novoroční galaprogram o půlnoci, valčík Na krásném modrém Dunaji a také velmi oblíbená čtverylka pro všechny návštěvníky plesu.
www.legrandbal.at

Ples cukrářů
leden
se koná v bývalé císařské rezidenci Hofburgu. Návštěvu plesu osladí hostům i na 3.000 dortů a přehlídka fantastických sladkých kreací pro soutěž "Zuckerbäcker Award", stejně jako ukázková pekárna a déšť sladkých balónů. Nechybí ani oblíbená tradiční tombola.
www.zuckerbaeckerball.com

Květinový ples
leden

je dalším z tradičních vídeňských plesů, těšící se velké oblibě již od roku 1920. Tento ples začínal jako květinová slavnost vídeňských zahradnic a zahradníků v Pratru. Po několika dalších místech konání nakonec ples zakotvil ve slavnostním sále Vídeňské radnice.
www.wien.gv.at

Ples vídeňských filharmoniků
leden
se koná ve Zlatém sálu, místě konání známého novoročního koncertu, v budově spolku "Wiener Musikverein". Ples zahájí sami filharmonikové fanfárou, složenou Richardem Straussem právě pro tento ples. Později už ale hráče tohoto světoznámého orchestru během plesu s nástroji v ruce neuvidíte. Vždyť i filharmonikové si chtějí jednou za čas pořádně zatančit!
www.wienerphilharmoniker.at


Ples vídeňských kavárníků - "Kaffeesiederball
únor
Tento proslulý ples přiláká každoročně na 5.000 návštěvníků do vídeňského Hofburgu a sálů Reduty. Mnozí hosté zakonči svůj plesový večer v kavárně Café Landtmann, kam je stylově dopraví kyvadlová doprava drožkami.
www.kaffeesiederball.at

Ples v Opeře - "Opernball"
únor

Vrcholem plesové sezony je bezesporu legendární Ples v Opeře - "Opernball", který se každoročně koná v budově Vídeňské státní opery. V tento den se nabízí jedinečná příležitost, spatřit slavný operní dům na okružní třídě Ringstraße nejen z hlediště, ale seznámit se s ním i ze zákulisí. A to vše za přítomnosti řady hvězd světového hudebního nebe.
První Ples v opeře se konal se svolením císaře Františka Josefa v roce 1869 na žádost členů Císařského dvorského operního divadla. Valčíky na hudbu Johanna Strause v době Vídeňského kongresu v letech 1814 - 1815 se staly legendou. 
www.wiener-staatsoper.at

Bonbonball
únor

Nedílnou součástí vídeňského masopustu je Bonbonový bál (BonbonBall), který se koná v sále Wiener Konzerthaus. Historicky první ples výrobců cukrovinek se konal 29. ledna 1949 pod názvem Sladká noc. Na návštěvníky čeká opojný taneční rej v noblesní atmosféře, v níž se bohatými dekoracemi a lákavými sladkostmi prezentuje vídeňská cukrovinková tradice.
www.bonbonball.at

Ples právníků
únor
se každoročně koná v Hofburgu. Zahajuje jej rakouský ministr spravedlnosti. Elegantní sál se stal místem setkání právníků z celého světa.
www.juristenball.at

Johann Strauss Ball
V paláci Kursalon ve vídeňském Městském parku, před nímž stojí slavný pomník krále valčíků, se koná ples Johanna Strausse. Zcela v duchu tradic tanečních večerů a promenádních koncertů z časů bratří Straussů se historická budova rozezní nejen hudbou ze zlaté éry vídeňské operety a připraví všem milovníkům tance jedinečný plesový zážitek.
www.soundofvienna.at
www.wien-konzerte.at

www.johannstraussball.com

Rudolfina Redoute Ball
Ples Rudolfina Redoute, který se koná ve vídeňském Hofburgu, je nejstarším a tradičně studentským maškarním bálem ve Vídni. Jeho charakteristickým rysem jsou dámy v maskách, které přicházejí samy nebo s doprovodem, a dámská volenka při tanci.
www.redoute.rudolfina.at

Life Ball
Life Ball, který se koná v prostorách vídeňské radnice, je největší evropskou benefiční akcí, jejíž výtěžek se předává organizacím, které se věnují potírání nemoci AIDS. Poprvé se konal v roce 1993. Ples se vyznačuje exhibicionistickým a provokativním oblečením a účesy účastníků a přijíždí na něj řada prominentních a mediálně známých osobností.

www.lifeplus.org

Concordiaball
červen

Netradiční letní ples pořádá pod heslem "Smím prosit?" již tradičně ve vídeňské radnici tiskový klub Concordia – sdružení rakouských novinářů a spisovatelů. Pozvání na tento profesní bál přijímá každoročně na 2.500 hostů včetně prominentů z oblasti politiky, umění, kultury a médií.
www.concordiaball.at

Další plesy ve Vídni i v ostatních spolkových zemích Rakouska:

ŠTÝRSKO

Opernredoute
leden

Jeden z nejkrásnějších renomovaných plesů Rakouska, který se koná v nádherně vyzdobené budově opery ve Štýrském Hradci.
www.opernredoute.com

Tuntenball
únor

Ples, který se každoročně koná ve Štýrském Hradci, se stal živoucí legendou.

www.tuntenball.at


RAKOUSKÉ PLESY V ČESKÉ REPUBLICE

Rakouský ples v Praze
leden

Slavnostní atmosféru vídeňského Plesu v opeře lze ale zakusit i na Rakouském plese přímo v Čechách. Ples Asociace rakouských občanů žijících v České repulice je slavným vídeňským plesem inspirován. Letos se koná v elegantním prostředí Paláce Žofín v Praze.
ball.fortissimo-prague.cz

Česko-Rakouský ples v Brně
Další ročník Česko-Rakouského plesu je pořádán v Besedním domě v Brně.
Česko-Rakouský ples v Brně

www.wien.info

Všeobecné podmínky Úvodní ustanovení: Šnek spol. s r. o. zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu. Předmětem činnosti je především ubytování, skipasy, letní karty, popřípadě jiné služby. Účastníky pobytu mohou být všichni bez omezení, jen osoby mladší 15 let užívají služby v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 15-18 leté s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi zákazníkem a Šnek spol. s r. o. vzniká podpisem vyplněné cestovní smlouvy. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu podal a podepsal. Potvrzení cestovní smlouvy Šnek spol. s r. o. provede vystavením faktury na objednané služby. Cena služby: Ceny služeb poskytované Šnek spol. s r. o. jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šnek spol. s r. o. a zákazníkem v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Pokud v době od podání cestovní smlouvy na pobyt, do dne zahájení pobytu dojde ke změnám, které mají za následek změnu smluvené ceny, je Šnek spol. s r. o. povinen tuto skutečnost účastníkům ihned sdělit. Jestliže je zvýšení ceny vyšší než 5% z původní ceny, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit do termínu, který je vyznačen v oznámení o změně ceny. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit vyšší cenu pobytu. Dojde-li ke změně kurzu koruny vůči ostatním měnám platnému ke dni vzniku smluvniho vztahu na kurzovním lístku ČNB o více jak 5%, vyhrazuje si Šnek spol. s r. o. právo upravit ceny. Úhradu objednaných služeb provádí zákazník zaplacením plné ceny na objednané služby. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu, je možné platbu rozložit na 2 části. První bude splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku smluvního vztahu tj. od podpisu cestovní smlouvy. V každém případě platí, že plná hodnota za pobyt a služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (je-li to možné a pokud není písemně dohodnuto jinak.). Není-li jakákoliv platba na objednané služby uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet Šnek spol. s r. o.), může být pobyt stornován. V takovém případě, hradí zákazník stornovací poplatky. Po uhrazení částky na pobyt a služby v plné výši, obdrží zákazník ubytovací poukaz-VOUCHER (je-li to možné, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem na pobyt). V případě, že Šnek spol. s r. o. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Šnek spol. s r. o. rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (popř. rozšíření původně objednaných služeb aj.). Nastane-li potřeba změny ve fakturaci ze strany zákazníka, zejména vystavení nové faktury, např. na zaměstnavatele kvůli proplacení, změna počtu osob, počet dní pobytu, úprava skipasu, apod. může být za každou změnu účtováno nejméně 100 a maximálně 280,- Kč. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo: - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - reklamovat pobyt a služby s ním spojené v souladu s reklamačním řízením, a to co nejdříve e-mailem nebo na kontaktním telefonu číslo 605975522, 736607602. Na reklamace po odjezdu nemůže být brán zřetel. - kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení sjednaných podmínek, zejména stornovacích - být přesně a včas informován o kvalitě a rozsahu objednaných a zaplacených služeb Zákazník je povinnen: - uvést úplné a pravdivé informace do cestovní smlouvy - zaplatit v požadovaném termínu sjednanou částku za objednané služby - dodržovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za nevyužití těchto služeb. - dodržovat nástupní a odjezdové časy pobytu uvedené na ubytovacím poukaze (voucheru). Na pobyt je nástup, není-li sjednáno předem jinak, mezi 14-18 hodinou, odjezd z ubytování, není-li sjednáno předem jinak, je do 10 hodin dopoledne. V případě nedpředvídaných okolností a nutného pozdějšího příjezdu, je zákazník povinen informovat ubytovatele na telefonním čísle uvedeném na voucheru (ve vyjímečném případě na t.č.: 606 975 522). Neučiní-li tak, má ubytovatel právo neobsazené ubytování prodat jinému zájemci bez povinnosti upozornění a případné náhrady zákazníkovi. - Jsou-li k tomu v místě pobytu podmínky, je povinen zákazník třídit odpad Stornovací podmínky: Více jak 45 dnů, maximálně 15% více jak 14 dny 75% Více jak 30 dnů, maximálně 45% více jak 2 dny 90% Více jak 21 dnů, maximálně 60% méně než 2 dny 100% V případě storna cestovní smlouvy zákazníkem, Šnek spol. s r. o. nejpozději do 3 týdnů provede zúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. Pro případ prodlení úhrady je smluveno penále ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Proti riziku storna se lze u Šnek spol. s r. o. pojistit! Reklamační řízení : V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu na místě samém, aby včas mohla být uskutečněna náprava. O reklamaci vyrozumí zákazník Šnek spol. s r. o. ihned (e-mailem, telefonicky). Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely nabízení produktů a služeb CK a poskytovaných informací o aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení platnosti smluvních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pojištění: Zákazník bere na vědomí, že v ceně pobytu není pojištění pro cestu, pobyt, sport a storno. Šnek spol. s r.o. zákazníkovi doporučuje uzavření pojistné smlouvy podle vlastní volby, zejména pro sportovní aktivity. Šnek spol. s r. o. neručí za případné zpoždění nástupu na rekreaci a upozorňuje na možnost jeho vzniku z různých důvodů (nepřízeň počasí, poruchy, apod.). Šnek spol. s r. o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, vyšší moci nebo vinou zákazníka (neplatný cestovní doklad, celní přestupek aj.). Platnost všeobecných podmínek je od 25.5.2018. Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje, že těmto všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.