Linec, Linz

Linec: město, které proměňuje – život na barevném Dunaji 
Hlavní město evropské kultury 2009 je opravdovým unikátem: k Linci patří nejmodernější hudební divadlo Evropy, pestrá živoucí scéna současné kultury i kvetoucí ekonomika s podnikatelskými subjekty, které jsou činné po celém světě. Nejenom ve výborně zachovalém historickém jádru města je vyjádřeno spojení pověstně zeleného města k jeho dlouhé historii. Ale Linec hledí o mnoho raději dopředu – a nachází životní inspiraci v přítomnosti.
 
 

Linec je poutavým městem, které je navíc úspěšné. Jeho historie je dlouhá 
a bohatá na význačné události, architektonicky jedinečné je staré centrum, 
zvláště barokní náměstí Hauptplatz. Ale toto se v Linci bezpodmínečně neomílá: 
pozornost tu o mnoho více upínají na přítomnost a budoucnost.