Summer

Contact us for individual calculation including current discounts.
 
If you don't find an offer which meets your requirements, please, contact us as well.
 
 
Price in € can be changed. Depends on exchange rate, term etc.

SALZBURGERLAND

 
 
 
 
 
 
 
JUFA Hotel Lungau  
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Lungau
                optional
        breakfast
Double/Family room
€ 35
 
Holiday paradise for the whole family. Large garden playground for children. Summer Card included.
view details

Heritage Hotel Hallstatt****
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Hallstatt
                optional
        breakfast
Single/Double/Suite
€ 125
 
Stay in a picturesque landscape full of UNESCO monuments and sightseeings. Fruit in cafeteria for free. Wellness included.
view details
Hotel Lavendel****  
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Windischgarsten
                optional
        non
Double room, Suite
€ 55
 
Family friendly hotel with lavender fountain, swimming pool and heated outdoor pool. Children under 10 years free of charge.
view details
Hotel-Pension Carossa***
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Abersee
                optional
        breakfast
Single/Double/Family
€ 35
 
Vacation in a family atmosphere. A private beach on Lake Wolfgang. Large garden. Children under 12 years free of charge.
view details
Der Schütthof***
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Zell am See
                optional
        half-board
Double room, Suite
€ 65
 
Traditional guesthouse with many regular guests. Own sauna area. Guided hikes included. Summer Card included.
view details
Naturidyll Hotel AlpenOase Sonnhof***
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Hinterglemm
                optional
        half-board
Double/Suite/Cabin
€ 53
 
Natural idyll on an altitude of 1.400m and private natural bathing lake. Wellness included. Good for children. With Summer Card.
view details
Landgasthof Wasserfall***
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Fusch a. d. Großg.
                optional
        half-board
Single/Double room
€ 45
 
Vacation in a family atmosphere and excellent cuisine with regional products. Wellness included. Bike rental discount.
view details
Feriendorf Ponyhof*** Superior
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Fusch a. d. Großg.
                optional
        half-board
Double/Family room
€ 47
 
Holiday paradise for families with children, own ZOO and heated indoor & outdoor pool. Wellness included. Alpine hiking tour incl.
view details
Berghotel Rudolfshütte***
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Uttendorf
                optional
        half-board
Double/Family room
€ 63
 
Guided hikes included. For guests there is a panorama indoor pool & sauna. Children up to 11 years free of charge.
view details
STYRIA
JUFA Hotel Schladming  
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Schladming
                optional
        breakfast
Double/Family room
€ 45
 
Relaxation area with sauna, steam bath and infrared cabin. Summer card included. 
view details

Gasthof zum Kaiserweg***
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Schladming
                optional
        half-board
Single/Double room
€ 50
 
Accommodation in a family spirit. Restaurant includes Styrian specialties. Sommer Card included.
view details
BURGENLAND                    
VILA VITA Pannonia****  
Destination:
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Pamhagen
                optional
        half-board
Double r. / bungalow
€ 125
 
Natural paradise of 200 hectares with a spa, sauna and swimming pool with a sandy beach. 
view details
LOWER AUSTRIA

Hotel Schloss Weikersdorf Rezidentz & Spa****
Destination:  
Term:
Board:

Type:
Price from*:
- per person/night
       Baden n. Vienna
                optional
        breakfast
Single/Double/Suite
€ 70
 
Luxury accommodation in a traditional renaissance castle and Beauty & Spa with indoor pool and sauna.
view details
CARINTHIA

 
 
TIROL

 
UPPER AUSTRIA

Všeobecné podmínky Úvodní ustanovení: Šnek spol. s r. o. zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu. Předmětem činnosti je především ubytování, skipasy, letní karty, popřípadě jiné služby. Účastníky pobytu mohou být všichni bez omezení, jen osoby mladší 15 let užívají služby v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 15-18 leté s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi zákazníkem a Šnek spol. s r. o. vzniká podpisem vyplněné cestovní smlouvy. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu podal a podepsal. Potvrzení cestovní smlouvy Šnek spol. s r. o. provede vystavením faktury na objednané služby. Cena služby: Ceny služeb poskytované Šnek spol. s r. o. jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šnek spol. s r. o. a zákazníkem v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Pokud v době od podání cestovní smlouvy na pobyt, do dne zahájení pobytu dojde ke změnám, které mají za následek změnu smluvené ceny, je Šnek spol. s r. o. povinen tuto skutečnost účastníkům ihned sdělit. Jestliže je zvýšení ceny vyšší než 5% z původní ceny, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit do termínu, který je vyznačen v oznámení o změně ceny. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit vyšší cenu pobytu. Dojde-li ke změně kurzu koruny vůči ostatním měnám platnému ke dni vzniku smluvniho vztahu na kurzovním lístku ČNB o více jak 5%, vyhrazuje si Šnek spol. s r. o. právo upravit ceny. Úhradu objednaných služeb provádí zákazník zaplacením plné ceny na objednané služby. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu, je možné platbu rozložit na 2 části. První bude splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku smluvního vztahu tj. od podpisu cestovní smlouvy. V každém případě platí, že plná hodnota za pobyt a služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (je-li to možné a pokud není písemně dohodnuto jinak.). Není-li jakákoliv platba na objednané služby uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet Šnek spol. s r. o.), může být pobyt stornován. V takovém případě, hradí zákazník stornovací poplatky. Po uhrazení částky na pobyt a služby v plné výši, obdrží zákazník ubytovací poukaz-VOUCHER (je-li to možné, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem na pobyt). V případě, že Šnek spol. s r. o. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Šnek spol. s r. o. rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (popř. rozšíření původně objednaných služeb aj.). Nastane-li potřeba změny ve fakturaci ze strany zákazníka, zejména vystavení nové faktury, např. na zaměstnavatele kvůli proplacení, změna počtu osob, počet dní pobytu, úprava skipasu, apod. může být za každou změnu účtováno nejméně 100 a maximálně 280,- Kč. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo: - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - reklamovat pobyt a služby s ním spojené v souladu s reklamačním řízením, a to co nejdříve e-mailem nebo na kontaktním telefonu číslo 605975522, 736607602. Na reklamace po odjezdu nemůže být brán zřetel. - kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení sjednaných podmínek, zejména stornovacích - být přesně a včas informován o kvalitě a rozsahu objednaných a zaplacených služeb Zákazník je povinnen: - uvést úplné a pravdivé informace do cestovní smlouvy - zaplatit v požadovaném termínu sjednanou částku za objednané služby - dodržovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za nevyužití těchto služeb. - dodržovat nástupní a odjezdové časy pobytu uvedené na ubytovacím poukaze (voucheru). Na pobyt je nástup, není-li sjednáno předem jinak, mezi 14-18 hodinou, odjezd z ubytování, není-li sjednáno předem jinak, je do 10 hodin dopoledne. V případě nedpředvídaných okolností a nutného pozdějšího příjezdu, je zákazník povinen informovat ubytovatele na telefonním čísle uvedeném na voucheru (ve vyjímečném případě na t.č.: 606 975 522). Neučiní-li tak, má ubytovatel právo neobsazené ubytování prodat jinému zájemci bez povinnosti upozornění a případné náhrady zákazníkovi. - Jsou-li k tomu v místě pobytu podmínky, je povinen zákazník třídit odpad Stornovací podmínky: Více jak 45 dnů, maximálně 15% více jak 14 dny 75% Více jak 30 dnů, maximálně 45% více jak 2 dny 90% Více jak 21 dnů, maximálně 60% méně než 2 dny 100% V případě storna cestovní smlouvy zákazníkem, Šnek spol. s r. o. nejpozději do 3 týdnů provede zúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. Pro případ prodlení úhrady je smluveno penále ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Proti riziku storna se lze u Šnek spol. s r. o. pojistit! Reklamační řízení : V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu na místě samém, aby včas mohla být uskutečněna náprava. O reklamaci vyrozumí zákazník Šnek spol. s r. o. ihned (e-mailem, telefonicky). Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely nabízení produktů a služeb CK a poskytovaných informací o aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení platnosti smluvních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pojištění: Zákazník bere na vědomí, že v ceně pobytu není pojištění pro cestu, pobyt, sport a storno. Šnek spol. s r.o. zákazníkovi doporučuje uzavření pojistné smlouvy podle vlastní volby, zejména pro sportovní aktivity. Šnek spol. s r. o. neručí za případné zpoždění nástupu na rekreaci a upozorňuje na možnost jeho vzniku z různých důvodů (nepřízeň počasí, poruchy, apod.). Šnek spol. s r. o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, vyšší moci nebo vinou zákazníka (neplatný cestovní doklad, celní přestupek aj.). Platnost všeobecných podmínek je od 25.5.2018. Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje, že těmto všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.